L’Escola 9 Graons, som un centre públic de recent creació, d’educació infantil i primària, situat a la Dreta de l’Eixample. L’escola neix el curs 2017-18 amb el projecte d’anar creixent en un nou nivell, any rere any, fins arribar a 6è de primària. 

​​Fem formació i auto-formació de manera permanent per tal de seguir creixent professionalment i d’anar adaptant la docència i el projecte d’escola a allò que els infants necessiten i necessitaran.

Per això i pel nostre interés en la coeducació, participem en el programa d’Escoles per la igualtat i la diversitat que assessora i forma sobre tres eixos (diversitat afectiva sexual i de gènere; diversitat d’origen, cultural i religiosa; diversitat funcional) per tal de potenciar unes actituds i uns comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants, en el seu entorn proper i les seves famílies.

Fruit d’aquesta inquietud envers la coeducació a l’escola hi ha un grup de treball mixt (famílies-docents) d’Igualtat i Diversitat, integrat en la Comissió de Treball Pedagògic, que es preocupa per la mirada coeducativa en el centre. 

Formem part del projecte Erasmus+ CO-EDU per seguir aprofundint en el repte que suposa acollir a criatures marcades per estereotips externs que no volem que es reprodueixin al centre.

L’equip impulsor del projecte està format per: Jordi Huarte, Òscar Ortego, Sònia Martínez, Cristina Càmara, Àngels Izquierdo, Jesús Izquierdo i Mirea Acosta. ​