TAC10. Doc el Robot i Reserva

Us presentem Doc el robot per treballar la robòtica i iniciar-se a la programació i al llenguatge computacional a educació infantil i primers cursos d’educació primària.

  • Doc acompanyarà  a l’alumne mentre aprèn. Ajuda al desenvolupament del raonament lògic i les habilitats de resolució de problemes, a més d’ensenyar les lletres, els color i els noms dels animals.
  • Doc el robot porta diferents modalitats de joc i treball, adaptant-se a les necessitats educatives de  l’alumne o al grup classe.