Tetraedre de l’aprenentatge amb sentit


El Tetraedre de l’Aprenentatge amb Sentit (TAS) és fruit de la construcció col·lectiva de l’equip CESIRE (amb la col·laboració d’experts de l’àmbit educatiu) amb l’objectiu de potenciar la innovació pedagògica envers nous entorns d’aprenentatge amb sentit, altament eficaços, inclusius i connectats amb la vida.

Concretament és:

Un constructe dinàmic, en constant revisió i evolucióUn marc conceptual que guia el projecte CESIREUna eina conceptual al servei de la comunitat docent, de la reflexió i els canvis profunds i sostenibles en les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge


Entenem per aprenentatge amb sentit el conjunt de coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors coherents amb la idea de educar infants i joves com a habitants del món amb capacitat de contribuir al desenvolupament sostenible del seu entorn proper i del planeta, per:

Conèixer, comprendre i qüestionar la realitat, a nosaltres mateixos i als altresDescobrir i desenvolupar les pròpies capacitats i talents personals, trobar un lloc en el món i tenir una vida en comunitat digna i plenaParticipar de forma activa, conscient i creativa en la resolució dels problemes i situacions reals emergentsPrendre partit i actuar pel bé comú, participant conscientment de la construcció d’un món globalment més just i sostenible