Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart cityUs presentem l’experiència d’aprenentatge Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart city. Aquesta experiència i els seus materials fan una proposta didàctica multidimensional contextualitzada en el marc de les ciutats intel·ligents. Sota aquest concepte es treballen les aportacions de la tecnologia en la gestió eficient d’una ciutat per tal de reduir el consum energètic, millorar la circulació viària, millorar la gestió de residus, entre d’altres.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Curs semipresencial
Àrea de coneixement: Tecnològic
Convocada Inici:09/11/2021 Final:01/03/2022

Us presentem l’experiència d’aprenentatge Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart city i els seus materials de formació.  Aquesta experiència i els seus materials fan una proposta didàctica multidimensional contextualitzada en el marc de les ciutats intel·ligents. Sota aquest concepte es treballen les aportacions de la tecnologia en la gestió eficient d’una ciutat per tal de reduir el consum energètic, millorar la circulació viària, millorar la gestió de residus, entre d’altres.

En la proposta s’integra la fabricació digital, la impressió 3D, el tall làser i el tall de vinil, incorporant les metodologies i les eines de disseny per abordar la resolució de problemes mitjançant l’aplicació del procés tecnològic i del disseny en enginyeria.

El disseny i la construcció d’una maqueta d’smart city és un projecte d’aprenentatge tecnològic innovador i adaptable a qualsevol context.

La part intel·ligent es resol mitjançant sensors i microcontroladors programables com l’Arduino o la  Micro:bit, amb els corresponents entorns de programació. De forma que es treballa la computació física i el pensament computacional.

Aquesta proposta està adreçada a professorat que treballi amb alumnat d’ESO amb la qual es poden dissenyar projectes i activitats de caràter STEAM.

Continguts

● La gestió del coneixement en un equip.

● L’espai taller com entorn educatiu i relacional. Foment de les habilitats socials.

● Disseny col·laboratiu.

● El procés tecnològic en el plantejament d‘un projecte.

● Eines digitals per al disseny 2D i 3D.

● La fabricació digital: impressió 3D, tall làser i tall de vinil.

Accés als materials. Ateneu

Aquests materials han rebut el finançament de:

Objectius

● Proporcionar eines i recursos tècnics per dissenyar activitats inclusives en el marc de la fabricació digital i el control digital de dispositius.

● Proporcionar estratègies didàctiques per al treball col•laboratiu i integrador amb alumnat al risc de fracàs escolar.

Data d'incorporació: 31/08/2021