Aprenentatges creatius amb Snap! (II)Introducció a la programació per aprendre creant i desenvolupant diversos projectes (learning by doing) amb un entorn gràfic de treball: Snap! La programació, a banda d’aportar-nos un aprenentatge en el camp del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d’un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.


Nivell: Primària Secundària Obligatòria
Format: Materials Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Artístic Coneixement del medi Lingüístic Matemàtic Programació i robòtica Social i cultural Tecnològic Científic

Introducció a la programació per aprendre creant i desenvolupant diversos projectes (learning by doing) amb un entorn gràfic de treball: Snap! La programació, a banda d’aportar-nos un aprenentatge en el camp del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d’un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.

Objectius

  • Utilitzar un entorn interactiu programable per desenvolupar projectes interdisciplinaris.
  • Incorporar i interconnectar en els nostres projectes tots els elements propis del món computacional: dades, estructures de programació, digital media, xarxes…
    i del món físic: imatge, so, robòtica (sensors i actuadors).
  • Fomentar la curiositat científica i les competències STEAM.
  • Utilitzar les estratègies pròpies del pensament computacional i del treball cooperatiu per projectes.
Data d'incorporació: 13/05/2021