Reflexions entorn a projectes de ciència, interciències i STEM.Reflexions entorn a l’aprenentatge basat en projectes amb ciència.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Científic

Discusió de les característiques i diverses tipologies de projectes entors a almenys una disciplina científica, la seva contribució a la construcció i transferència d’aprenentatges, i la seva valoració en experiències formatives del professorat.

Objectius

Donar a conèixer articles publicats des del CESIRE en revistes de didàctica de les ciències, entorn a l’aprenentatge de les ciències basat en projectes, el seu anàlisi en base a diferents elements didàctics, la construcció/transferencia de coneixement, així com i les percepcions del professorat sobre dificultats i potencialitats d’aquesta metodologia.

Qué proyectos STEM diseña y qué dificultades expresa el profesorado de secundaria sobre Aprendizaje Basado en Proyectos

Y tú, ¿te proteges del sol? Un proyecto STEM con mirada científica

Data d'incorporació: 12/09/2021