Parlar de matemàtiques per aprendre’nen paraules de la Tana Serra, autora de l’aportació, posar paraules als pensaments ens ajuda a comunicar i a comprendre allò que estem reproduint, modificant, creant; ens ajuda a aprendre. L’aula pot esdevenir un entorn en el qual es conversi i s’expressin els pensaments relacionats amb l’activitat matemàtica que es porta a terme.


Nivell: Primària
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

 • Dia i hora: sessió realitzada dijous, 23 de maig de 2019 (de 18.00 a 20.00 h)
 • Sessió a càrrec de Tana Serra
 • Organització: CESIRE

Crònica sessió


Presentació

Posar paraules als pensaments ens ajuda a comunicar i a comprendre allò que estem reproduint, modificant, creant; ens ajuda a aprendre.

L’aula pot esdevenir un entorn en el qual es conversi i s’expressin els pensaments relacionats amb l’activitat matemàtica que es porta a terme.

La conversa entre aprenents i expert pot ser un motor d’aprenentatge, tant per als alumnes com per als mestres.

 • Quines activitats de matemàtiques fomenten la conversa?
 • Com regular el desenvolupament de la conversa de matemàtiques?
 • Quin és el paper del mestre?
 • Com recollir les iniciatives dels infants?
 • Quins beneficis pot aportar la conversa de matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica?
 • Com la conversa pot ajudar a avaluar infants i mestres?

Aquestes són algunes de les preguntes que obren el fil de la comunicació

Organització de la sessió

La sessió va tenir una primera part on es va exposar l’estudi dut a terme sobre: “La conversa de matemàtiques, una eina per a la millora de la competència matemàtica de tot l’alumnat d’Educació Primària” en el marc de les llicències d’estudis retribuïdes del Departament d’Educació. Es va focalitzar en:

 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic
 • La Pauta d’Observació de la Conversa de Matemàtiques per a l’alumnat i el professorat.

La segona part va consistir en la posada en escena d’una conversa de matemàtiques, en la qual cadascú va fer el seu paper: estudiants, mestre/a, observador; i un col·loqui final.

A qui ha estat adreçada?

Als mestres d’Educació Primària, especialment: tutors, tutores, professorat d’escoles que treballin l’anglès en altres àrees (ja  que una de les converses analitzades es va dur a terme en llengua anglesa) i a professorat de matemàtiques i de llengua anglesa de Secundària.

Per saber-ne més

Recursos relacionats

Crònica sessió

Data d'incorporació: 15/07/2021