Orientacions per a la millora de la geometria (Secundària)S’afirma que la matemàtica és la ciència de la quantitat i de l’espai. Així la geometria, com a estudi de l’espai, és una part fonamental de la matemàtica. El Document proposa possibles línies de millora


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

Per tal de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i després d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació d’ESO, que mostren una dificultat notable i persistent en el camp de la geometria, el Departament d’Ensenyament publica el document Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’Educació Secundària Obligatòria.

Per un costat, el treball assenyala possibles línies de millora i, per l’altre, concretant aquestes línies, aporta una mostra d’activitats d’aula que responen a un enfocament reflexiu, constructiu, experimental i contextualitzat del treball geomètric i que es descriuen molt breument. Com a complement de les citades Orientacions, s’ha creat el present espai web on aquestes activitats, classificades segons els blocs curriculars, es desenvolupen amb més detall. En alguns casos (les primeres activitats de cada bloc) les descripcions són molt àmplies i, en tots els casos, es relacionen amb el camp competencial matemàtic.

Exemples d’activitats per a la millora de la geometria a l’ESO

Quaderns d’avaluació 28. Orientacions per a la millora de la geometria a l’ESO

Un altre document interessant per a complementar el trobem al nº 31 dels Quaderns d’avaluació d’Abril de 2014 on, a més de trobar l’anàlisi dels resultats de les darreres proves de competències bàsiques de 4t d’ESO, apareix un article de l’Anton Aubanell amb unes orientacions bàsiques per a la millora educativa en geometria. Els Quaderns d’avaluació són una publicació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Objectius

Contribuir a un aprenentatge de la geometria amb sentit

Data d'incorporació: 07/06/2021