MicrobiocatAmagat als nostres ulls existeix un món divers i complex que participa en la majoria dels processos que tenen lloc al nostre planeta. La manera de conèixer aquest món invisible i de poder experimentar amb ell requereix una metodologia pròpia i específica. Un grup de docents i d’investigadores i investigadors van preparar aquesta pàgina per facilitar la tasca al professorat.


Nivell: Batxillerat Primària Secundària Obligatòria
Format: Materials
Àrea de coneixement: Científic

Objectius

  • Mostrar tècniques de treball en l’àmbit de la microbiologia.
  • Proporcionar activitats per portar a les aules de qualsevol etapa educativa.
  • Oferir preguntes per a realitzar treballs de recerca.

 

 

Data d'incorporació: 17/06/2021