Mesura de la qualitat de l’aire amb IoTEls assistents construiran i documentaran un projecte on s’ utilitzi les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), impressió 3D i IoT (internet de les coses) i Big Data.

Els projectes tractaran la temàtica de les mesures de paràmetres ambientals de qualitat del aire.


Nivell: Cicle superior
Format: Curs semipresencial Experiència de formació
Àrea de coneixement: Científic
Finalitzada Inici:29/03/2021 Final:28/06/2021

Realització d’un projecte destinat a construir una estació de mesura de qualitat del aire amb IoT destinat a la elaboració del projecte.

Un cop muntada i en funcionament, farem servir SNAP per tal de realitzar consultes a les estacions distribuïdes pel territori.
Robolot Team subministrarà el material necessari per la mesura dels paràmetres següents:

  • NO2
  • PM2.5 ( micropartícules)
  • Humitat
  • Temperatura

També farem una demostració experimental amb sensors que mesuren CO2

Pel que fa al treball amb IoT, també es subministrarà un mòdul wifi destinat a pujar al núvol les dades recollides per la estació , així com les APPs necessàries per a la observació i tractament de dades obtingudes.

L’equipament lliurat per realitzar la formació, s’haurà d’exposar a ROBOLOT 2021, el 29 de maig.

Després d’aquesta trobada, l’equip quedarà en propietat dels centres de les persones que hagin finalitzat el curs.

Observacions
Aquesta formació està basada en un kit de components que serà enviat a cada participant. Es recomana tenir accés a una impressora 3D. Aquesta activitat té condicionants específics per a les adjudicacions.

Objectius

Treballar les STEAM de forma competencial, a partir del treball amb projectes, aprofitant per a introduir conceptes com IoT i tècniques que ajudin a treballar al professorat de forma transversal, pràctica i engrescadora.

Recursos relacionats

https://cesire.cat/aula

Data d'incorporació: 26/03/2021