Intervencions del CESIRE a jornades i congressos de matemàtiquesPresentacions i documents de conferències presentades des del CESIRE-matemàtiques els darrers cursos.


Nivell: Internivells
Format: Materials
Àrea de coneixement: Matemàtic

19 JAEM (La Corunya)

El CESIRE de l’àmbit de matemàtiques ha participat a les 19 JAEM amb un comunicació i dos tallers. Us posem a la vostra disposició els materials presentats.

XI Jornades de l’ACG

Conferència GeoGebra i Impressió 3D: de l’amor platònic a les primeres carícies presentada a le XI Jornades de l’Associació Catalana de GeoGebra (Barcelona, 16-2-2019)


Participació al VIII CIBEM

Presentacions i texts de les actes de les comunicacions fetes al VIII CIBEM (Congrés iberoamericà d’educació matemàtica (Madrid – 2017)

¿Tienen forma las sumas? Una propuesta de integración de matemáticas y arte en primaria.

Text a les actes

Propuestas de formación del profesorado de infantil y primaria adaptadas a necesidades concretas

Text a les actes

vídeoMAT: Una visión aplicada y funcional de las matemáticas

Text a les actes


El CESIRE-CREAMAT a les 17 JAEM

Presentacions i texts de les actes de la comunicació Impulsos matemáticos del CESIRE-CREAMAT i del taller Algoritmos históricos en el aula presentats a les 17 JAEM de Cartagena (2015).

Text a les actes

Text a les actes


Ponts entre divulgació i educació matemàtica. Què fem des del CREAMAT?

Xerrada del CREAMAT a la 9a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques organitzada conjuntament per la FEEMCAT, la SCM, la SBM-XEIX i AL-KHWARIZMI.

  • Data i lloc: 29 de setembre de 2012, Institut d’Estudis Catalans

Article a Nou-Biaix relacionat

 

Data d'incorporació: 07/06/2021