Càpsula 7 – reHUMANAE (steAm)Trencant estereotips racials a través de l’art. STEAM


Nivell: Batxillerat Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior Infantil Primària Ensenyaments de règim especial Internivells Secundària Obligatòria
Format: Activitats Curs no presencial Materials
Àrea de coneixement: Artístic Social i cultural Tecnològic

Imatge: “reHumanae” Toni Martín. (Imatge cedida per l’autor)

Creadores de la càpsula original i virtual: Meritxell Miret, Toni Martín i Montse Remacha.

En aquesta càpsula reHUMANAE (steAm) Quan el color de la pell esdevé línia, forma i to pretenem desplegar les connexions que es poden establir entre el color, la línia, la forma…, l’absurd i la imprecisió dels estereotips racials. Seguint el mateix propòsit de l’artista Angelica Dass, que intenta mostrar el nostre veritable color de la pell i superar les discriminacions, iniciem el diàleg creatiu amb un projecte personal per arribar a un projecte global. Així mateix, plantegem descobrir altres artistes contemporanis per seguir treballant en l’àmbit artístic les competències personals, les comunicatives i les específiques centrades en conviure i habitar en el món; alhora perseguim metodologies propícies i perspectives adients per treballar l’educació en STEAM i el moviment maker, dins i fora de l’aula.

Objectius

  • Reflexionar sobre la idea de la recerca per documentar el veritable color de la humanitat seguint l’obra de l’Angelica Dass. Aprendre d’aquest procés que té valor per si mateix, cercant estratègies d’educació i mediació cultural vinculades a projectes artístics, a la contemporaneïtat, als contextos i a les iniciatives artístiques presents a la societat. 
  • Treballar el retrat individual des/dibuixant la línia per trencar les formes i refer el to. Seguir la fugacitat de la imatge i la seva transfiguració en el temps i l’espai, des del treball d’Oscar Muñoz. Aconseguir dins del mateix treball personal, una descripció del rostre de la persona: el seu aspecte físic, el caràcter, l’estat d’ànim, les expressions… el color de la pell.
  • Trobar estratègies per aconseguir la producció artística en el referent a les eines, materials i ús dels recursos digitals. 
  • Treballar entre iguals, entre nivells i entre centres. 
  • Deixar el projecte obert i créixer i amb el treball entre iguals, entre nivells i entre centres. 
  • Recordar la teoria de les 4R: reduir, reutilitzar, reciclar i repensar.
Data d'incorporació: 28/04/2021