AraMat 2. Més continguts de matemàtiquesEl Modul 2 presenta altres continguts d’infantil i primària, per assegurar-ne el coneixement, i ho fa modelant la intervenció del/la mestra


Nivell: Primària
Format: Curs
Àrea de coneixement: Matemàtic

Més continguts de matemàtiques:

  • Mesura: mesura directa, unitats de mesura, fraccions i decimals.
  • Operacions (suma i resta)
  • Estadística i probabilitat, de la recollida de dades a la interpretació del resultat.
  • Fraccions i percentatges

 

Objectius

  • Reforçar la seguretat en els continguts per poder-los ensenyar millor
  • Presentar formes d’intervenció basades en la indagació i la reflexió
Data d'incorporació: 07/06/2021