Altres conferències de didàctica de la matemàticaDiverses conferències sobre educació matemàtica organitzades des del CESIRe -matemàtiques.


Nivell: Internivells
Format: Cicle de conferències
Àrea de coneixement: Matemàtic

Aprenem i ensenyem matemàtiques

 • Conferència feta per Montserrat Torra i Anton Aubanell, del CESIRE-CREAMAT, el 22 de gener de 2013.
 • Organitzada pel Servei Educatiu de Sta. Coloma de Gramanet.


Entre el pla i l’espai, la visualització. Reflexions sobre el bloc Espai i Forma

 • A càrrec de David Barba i Cecilia Calvo.
 • Data i lloc: 18-4-2012 (Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

Resum

Durant aquesta conferència, proposarem una reflexió sobre el treball a l’aula de la geometria en un enfocament competencial del currículum. Aquesta proposta estarà articulada sobre l’anàlisi de tres activitats:

 • Construïm o dibuixem polígons?
 • Hi ha algun poliedre amb més cares que vèrtexs?
 • Quines fotografies tiraries per descriure aquest objecte?

Es faran referències explícites a com aquestes activitats tenen lloc, amb diferents objectius, tant a les aules de Primària com a les de Secundària Obligatòria. També es tractarà el paper que juguen, els materials manipulatius, les eines TIC i el treball sobre paper en l’assoliment de les fites relacionades amb aquestes activitats.

 •  Destinataris: Professorat d’educació primària i secundària.

Si Turing hagués tingut un gat, s’hagués dit Scratch

 • A càrrec de Frank Sabaté, mestre a l’Escola Projecte
 • Data i lloc: 25 d’abril de 2012 (Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

 

Resum

L’Scratch és un entorn de programació desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) adreçat a nens i joves amb la finalitat de fomentar el pensament creatiu. Tot i apilant instruccions com si fossin blocs d’un joc de construccions l’alumnat pot crear des de petites animacions, fins a videojocs i obres d’art interactives. Seguint l’estela del construccionisme de Papert, l’Scratch ofereix la possibilitat de fer posar en marxa la competència d’aprendre a aprendre d’una manera d’allò més lúdica i motivadora.

La conferència és a càrrec de Frank Sabaté, mestre a l’Escola Projecte especialitzat en TIC aplicades a l’educació i membre d’una comunitat de docents que investiga sobre l’ús de la programació d’ordinadors i la robòtica en centres educatius.

Destinataris
Professorat de matemàtiques d’educació primària i secundària


Aritmètica abans dels algorismes: Càlcul a Cicle Inicial

Primera de les conferències del Cicle Reflexions sobre el càlcul a Primària., a càrrec de David Barba i Cecilia Calvo.

 • Data i lloc 26-10-2011(Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

Presentació per a descarregar en pdf

Resum: Durant aquesta conferència es parlarà de com el domini d’habilitats bàsiques, el desenvolupament d’estratègies personals i el coneixement de propietats relacionades amb les operacions aritmètiques són el nucli de l’aprenentatge del càlcul en aquesta etapa. Aquesta és una feina que moltes vegades queda relegada per una presentació prematura dels algorismes estàndards. Es faran referències explícites al treball a Educació Infantil sobre aquest àmbit.

Destinada a: professorat d’educació primària i altre professorat de matemàtiques interessat en el tema.


Aritmètica: entre les estratègies i els algorismes. Càlcul a Cicle Mitjà

Segona de les conferències del Cicle Reflexions sobre el càlcul a Primària., a càrrec de David Barba i Cecilia Calvo.

 • Data i lloc 9-11-2011(Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

Presentació per a descarregar en pdf

Resum: L’ús d’estratègies personals per resoldre situacions que involucrin càlculs aritmètics conviu en aquesta etapa amb la presentació d’una activitat matemàticament rellevant com és l’algoritmització dels càlculs aritmètics i amb una tasca socialment important com és la presentació dels algorismes estàndards. Durant aquesta conferència veurem com es pot fer una introducció dels algorismes de manera constructiva i sense que siguin ells, sinó les competències associades, les que estructurin el currículum del càlcul al Cicle Mitjà.

Destinada a: professorat d’educació primària i altre professorat de matemàtiques interessat en el tema.


Aritmètica més enllà dels algorismes: Càlcul a Cicle Superior

Tercera de les conferències del Cicle Reflexions sobre el càlcul a Primària., a càrrec de David Barba i Cecilia Calvo.

 • Data i lloc 23-11-2011(Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

Descarregar presentació en pdf

Resum: Durant aquesta conferència es parlarà de quina feina aritmètica es pot fer amb alumnes que ja utilitzen els algorismes per continuar aprofundint en el seu coneixement de les operacions bàsiques, una feina majoritàriament desenvolupada en un ambient de resolució de problemes. S’esmentaran els vincles d’aquest enfocament del càlcul amb les matemàtiques a l’ESO.

Destinada a: professorat d’educació primària i altre professorat de matemàtiques interessat en el tema.


Interdisciplinarietat i matemàtiques a primària

A càrrec de Juanjo Cárdenas i Saül Dalmau.

 • Data i lloc:16 de novembre de 2011 a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament

Resum

El títol de la sessió porta a parlar d’obvietats: que la matemàtica és una ciència que ajuda a comprendre i intervenir en l’entorn, que les activitats matemàtiques a l’escola han de partir de situacions properes a l’alumnat i que aquest entorn no està fragmentat per matèries sinó que és interdisciplinari. Creiem que les activitats que fem a les escoles haurien de partir d’aquests preceptes. Les activitats d’aula han de poder recobrir el currículum de forma competencial i en els espais que sigui possible tenir un caràcter interdisciplinari a partir de cada una de les àrees. Treballar d’aquesta manera demana fer un curós seguiment del currículum i anar modificant o eliminant altres activitats específiques de l’àrea programades o incloses en el llibre de text.

Mostrarem alguns exemples d’activitats riques i les eines més adients per a poder efectuar un seguiment acurat del currículum a partir d’un treball interdisciplinar.

Destinada a: Professorat d’educació primària i altre professorat de matemàtiques interessat en el tema.


Converses pedagògiques: “L’educació matemàtica: un repte per a l’escola, la família i la societat”

Les converses pedagògiques, organitzades pel Departament d’Ensenyament, tenen per objectiu presentar un tema de màxima actualitat pedagògica als docents de qualsevol etapa educativa, de centres públics o concertats, així com a persones vinculades amb entitats col·laboradores del Departament d’Ensenyament.

La primera ha estat: L’educació matemàtica: un repte per a l’escola, la família i la societat tenint com a ponents Anton Aubanell i Montserrat Torra de l’equip del Creamat.

Vídeo a la web de la XTEC (No disponible)

 • Data: 3 de novembre de 2011
 • Lloc: Sala d’actes del Departament d’Ensenyament
 • Organització: Departament d’Ensenyament

Resum

Les matemàtiques han de contribuir que tothom estigui més preparat per viure en la nostra societat de manera plena i constructiva. Les matemàtiques aporten rigor i utilitat i, per l’altra banda, obren camí cap a la bellesa i l’abstracció. En la nostra conversa parlarem i reflexionarem sobre l’educació matemàtica a les escoles des d’una perspectiva àmplia, però també farem una mirada a la contribució que hi poden fer les famílies i la societat.


Contextos de vida quotidiana per aprendre matemàtiques a l’Educació Infantil

 • A càrrec d’Àngel Alsina.
 • Data i lloc: 19 d’octubre de 2011 (Sala d’actes del Departament d’Ensenyament)

Resum
En aquesta conferència s’argumenta la importància de desenvolupar el pensament matemàtic a les primeres edats a partir de contextos de vida quotidiana. S’exposen els coneixements matemàtics que cal treballar i com treballar-los de forma sistemàtica a partir de l’entorn immediat. Per tal exemplificar-ho, es presenten diverses situacions d’aprenentatge de les matemàtiques en contextos de vida quotidiana implementades per mestres d’Educació Infantil de diversos punts de la geografia catalana i espanyola.

Àngel Alsina és professor de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona

Destinada a: Mestres d’educación infantil i altre professorat de matemàtiques interessat.


Constant o variable, el canvi depèn de tu. Relacions i canvi, un bloc fonamental del currículum

 • A càrrec de Carme Burgués
 • Data i lloc: 5 d’octubre de 2011 a la Sala d’actes del Departament d’Ensenyament

Presentació en pdf

Resum
Els patrons i les relacions apareixen en totes les parts de la matemàtica. Reconèixer patrons i relacions en matemàtiques i en el món real i ser capaç de generalitzar-les es el que permet predir el que passarà i resoldre els problemes de manera més eficient. L’estudi dels patrons i de les relacions cal que s’iniciï des dels nivells elementals i continuï tota l’escolarització per anar desenvolupant aquesta habilitat tant genuïnament matemàtica. Que es important? i Com ho podem fer? son algunes qüestions a les que s’intentarà donar resposta.

Carme Burgués és professora de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Destinada a: Mestres de primària i professorat de secundària.


Cuál es y cuál podría ser el valor de evaluar

 • Conferència a càrrec d’Yves Chevallard, professor de la Universitat de Provença, investigador francès en didàctica de les matemàtiques guardonat amb el premi Hans Freudenthal 2009.
 • Aquesta conferència va tenir lloc a la Sala d’Actes del Departament d’Educació el 30 de setembre de 2010.

Aquesta conferència va ser transmesa a temps real per internet a la Universidad San Martín de Buenos Aires dins del marc del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas entorn al tema general “Poder, disciplinamiento y evaluación de los saberes”. Va ser la conferència inaugural d’aquest congrés.

Yves Chevallard és un investigador francès en didàctica de les matemàtiques de prestigi internacional que ha estat recentment guardonat amb el premi Hans Freudenthal 2009 en reconeixement per la creació i desenvolupament de la Teoria antropològica del didàctic, un programa d’investigació que la Comissió Internacional per a la Instrucció Matemàtica (ICMI), que atorga el premi, qualifica com a “molt original, prolífic i influent” en el món de la recerca i
innovació educativa.

¿Cuál puede ser el valor de evaluar? Notas para desprenderse de la evaluación “como capricho y miniatura”

El acto de evaluar se entiende comúnmente como algo propiamente escolar, casi como un capricho institucional, ajeno al mundo “normal”, extraescolar. Se puede sostener por el contrario que el acto de evaluar es una realidad simple y llanamente social —se podría decir antropológica— que atraviesa e irriga toda institución de la sociedad: es una dimensión presente en toda la vida social.

Pensar así las cosas —en contra de la opinión generalizada—, permite divisar que el “capricho” evaluativo escolar puede fácilmente convertirse en el laboratorio de un micro-poder tiránico camuflado bajo la supuesta peculiaridad de su legítimo rol institucional. Al considerar el acto evaluativo como plenamente social, los dispositivos escolares de evaluación, se pueden analizar —y reconstruir— no como “miniaturas” inocentes, sino como representantes —más o menos auténticos— de la sociedad en el seno de la escuela, arraigando así la escuela en la sociedad. Todo esto fundamenta el valor social de la evaluación escolar y permite plantear en sus propios términos el problema clave: ¿Cuál es y cuál podría ser el valor de evaluar?


Jornada de materials eduCAT 1×1

Jornada de presentació de materials, eines i experiències docents de matemàtiques de 1r d’ESO en l’àmbit del projecte eduCAT 1×1

El curs 2010-2011 una gran quantitat de centres docents  s’incorporaran al projecte eduCAT 1×1 del Departament d’Educació. El creamat, per donar suport al professorat de matemàtiques, va organitzar una jornada de presentació de materials, eines i experiències docents en l’àmbit digital per a primer curs d’ESO que es va celebrar el passat 1 de juliol al Citilab (Cornellà).
A continuació us presentem enregistrades les diferents ponències acompanyades d’altres materials que es van utilitzar.

 • Presentació del projecte eduCAT 1×1
A càrrec de David Medina, cap del Servei d’Innovació i Recerca Educativa del Departament d’Educació
 • Presentació de l’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular)
A càrrec d’Anton Aubanell i Jorge Sánchez, membres del creamat.
 • Continguts digitals per al bloc de numeració i càlcul, materials ED@D
A càrrec de Miquel Ferrer, col·laborador del creamat.

 • Continguts digitals per al bloc de relacions i canvi
A càrrec de Montse Gelis, INS Montsacopa d’Olot.
 • Continguts digitals per al bloc d’espai i forma

A càrrec de Bernat Ancochea, INS Serra de Marina de Premià de Mar

 • Continguts digitals per al bloc de mesura
A càrrec de Pili Royo, INS Montilivi de Girona i Xavier Vilella, INS Vilatzara de Vilassar de Mar.
 • Continguts digitals per al bloc d’estadística i atzar
A càrrec de Lluís Mora, INS Llavaneres de Sant Andreu de Llavaneres.
 • Aprenestadística
A càrrec de Txema Castiella, Subdirector General de difusió estadística i Eduard Suñé de l’idescat (Institut d’Estadística de Catalunya).
 • Programa de Formació en matemàtiques
A càrrec de Ramon Bergadà, Sergi Múria i David Obrador del Servei de Formació per al Professorat del Departament d’Educació.
 • Una exemplificació que recobreix tot el curs
A càrrec de Josep Lluís Cañadilla, INS Jaume Huguet de Valls.
 • GeoGebra sí, però com?
A càrrec de Pep Bujosa, INS Secretari Coloma de Barcelona.
 • Scratch: un recurs didàctic per a les classes de matemàtiques
A càrrec d’Antoni Gomà, INS Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat, i Mireia López, INS Milà i Fontanals de Barcelona.

Vídeo no disponible

 • Visions des de l’experiència: taula rodona entorn a l’experiència de treballar amb recursos digitals

A càrrec de: Ramon Bergadà (INS Terres de Ponent de Mollerussa), Raül Fernández (INS Santa Eugènia de Girona), Sergi del Moral (INS Can Mas de Ripollet), Victòria Oliu (INS La Bisbal de La Bisbal d’Empordà). Modera Ximo Chust (INS Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita i membre del creamat).


Plantejar i resoldre problemes a la classe de matemàtiques: Per què? Quan? Com?

 • Conferència a càrrec de Jordi Deulofeu (Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB)
 • Aquesta conferència va tenir lloc a la Sala d’Actes del Departament d’Educació el 26 de març de 2009

Descripció

Plantejar i resoldre problemes, analitzar diferents resolucions, reflexionar sobre les pròpies resolucions i les d’altres, hauria de ser una activitat central en el procés d’ensenyament de les matemàtiques a tots els nivells. Tanmateix, aquesta afirmació planteja interrogants i matisos que cal analitzar i discutir amb una certa calma.
Quins són els interrogants i els matisos que cal considerar quan convertim el plantejament i resolució de problemes en l’eix al voltant del qual ha de girar el procés d’ensenyament de les matemàtiques? Considerem-ne alguns:

 • Per què la resolució de problemes hauria de ser el cor de les matemàtiques?
 • Quins problemes són adequats en les diferents etapes?
 • Com s’han de plantejar i gestionar a l’aula les activitats centrades en la resolució de problemes?
 • Quines actituds cal afavorir en relació amb aquestes activitats? Quins problemes constitueixen bones activitats d’aprenentatge?
 • En definitiva, com podem millorar la competència matemàtica a través del plantejament i la resolució de problemes a la classe de matemàtiques, fent que l’alumnat trobi oportunitats reals per desenvolupar el pensament matemàtic.

Destinataris

Mestres primària i professorat de secundària.


Oportunitats que ofereixen les eines TAC en educació matemàtica

 • A càrrec de Teresa Bardera i Jorge Sánchez
 • Aquesta conferència va tenir lloc el dimecres 19 de novembre de 2008 a la seu dels Serveis Educatius del Gironès.

La Teresa Bardera és mestra d’educació infantil i primària. En la seva tasca educadora ha sabut combinar, de manera molt creativa i a través de les noves tecnologies, la seva passió per l’educació, les matemàtiques i, especialment, per l’art, com pot observar-se tot gaudint del seu bloc personal. En Jorge Sánchez és professor de matemàtiques d’educació secundària i durant tres anys ha estat treballant en el Departament d’Educació sobre l’aplicació d’eines informàtiques a l’educació matemàtica, primer a l’àrea TAC i actualment en el CREAMat. Disposa d’un visió panoràmica d’aquestes eines que ens pot resultar molt aclaridora.

Malgrat que les trajectòries docents de la Teresa i d’en Jorge han anat per camins força diferents, tenen en comú el seu ampli coneixement de les eines TAC i de les possibilitats que ofereixen per a l’educació matemàtica. Per això pensem que el panorama general que ens dibuixaran sobre aquestes eines i del seu ús educatiu pot resultar molt interessant per mestres i professorat que sovint contemplem aquest territori sense acabar-nos de decidir a endinsar-nos-hi amb força.

Destinataris

Mestres d’educació infantil i primària i professorat de matemàtiques d’educació secundària.

Objectiu

Donar a conèixer recursos i eines actuals de la xarxa que poden ser de gran utilitat per al professorat de diferents etapes, concretant en l’àrea de matemàtiques.

Ressenya del contingut

El cosmos de les eines TAC és tan divers com poderós. Molt de professorat de les nostres escoles i instituts no ha entrat encara en aquest món i se sent desbordat per un excés de propostes que no aconsegueix ordenar i menys utilitzar. Amb aquesta activitat es pretén presentar una panoràmica global d’aquest tema i animar al professorat a apropar-se sense recança a aquest immens univers de recursos que li poden resultar ben útils per a les seves classes de matemàtiques.


Lo que entra por los ojos

 • A càrrec del professor Abraham Arcavi.
 • Aquesta conferència va tenir lloc el dia 29 de maig de 2008 a la sala d’actes del Departament d’Educació.

Introducció

Abraham Arcavi és professor i investigador del Departament d’Ensenyament de les Ciències del prestigiós institut científic Weizmann, a Rehovot, Israel, del qual va ser director general entre els anys 2001 i 2005. Compte amb més de setanta publicacions de llibres i revistes d’impacte internacional en l’àrea de didàctica de la matemàtica i ha dirigit equips de desenvolupament curricular de textos i altres materials d’estudi per a l’educació secundària. És també membre del consell editorial de la revista Educational Studies in Mathematics i membre assessor de diverses publicacions espanyoles.

Destinataris

Mestres d’educació infantil i primària i professorat de matemàtiques d’educació secundària.

Descripció

En la conferència es descriuen diversos aspectes de la visualització així com els diferents papers que pot jugar en l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques. Es presenten exemples il·lustratius procedents de l’escola primària i secundària. Així mateix s’analitzen possibles avantatges i reptes que planteja la visualització per a alumnes amb diferents inclinacions vers les matemàtiques.


Per pescar val més una xarxa que una canya. Les connexions en l’ensenyament de les matemàtiques

 • A càrrec de Carme Burgués
 • Aquesta conferència va tenir lloc el dia 29 de maig de 2008 a la sala d’actes del Departament d’Educació.

Descripció

Des dels primers anys a l’ escola fins al final de la secundària es fonamental assegurar que allò que s’ estudia s’ aprèn realment. En aquesta xerrada s’exemplifiquen els diversos tipus de connexions que podem establir per fer del’ aprenentatge matemàtic un procés ric i profund.


Alfabetització matemàtica i comunitats escolars

 • A càrrec de Carlos Gallego
 • Aquesta conferència va tenir lloc el dia 27 de març de 2008 a la sala d’actes del Departament d’Educació

Descripció

L’objectiu d’aquesta conferència és aprofundir en la relació entre els processos d’alfabetització matemàtica i la conversa cultural dins de la comunitat que es forma a l’aula, com a espai generador de coneixement compartit.

Objectius

Acostar al professorat conferències de didàctica de la matemàtica.

Data d'incorporació: 07/06/2021