Kits de química

Torna a [Servei de préstec i cambra de cria]
El material d’aquests kits acompanya les experiències que formen part del llibre “Química per infantil i primària. Una nova mirada” de l’editoria Graó. Estan numerats de l’1 al 8, la qual cosa permet fer la demanda per experiències concretes.
Nivell educatiu: Ed. Infantil Ed. Primària
Àrea de coneixement: Científic Coneixement del medi