La literatura, un tresor per descobrir i per descobrir-nos

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

La literatura, com espai de vincle i de vida, esdevé una eina de construcció personal, de coneixement del món, de foment del pensament crític i també una font de creació i plaer.

En aquesta finestra t’oferim les panoràmiques següents:

  • Experiències de formació (formacions específiques, autoformacions o itineraris)
  • Suport al professorat i recursos pedagògics literaris

 

Contacte: cesire-literatura-grup@xtec.cat

Panoràmiques


Ens formem a través de la literatura

Formacions de literatura que oferim des del CESIRE

Facilitem recursos pedagògics de literatura

Documents, enllaços i materials diversos per treballar la literatura a l'aula