La Factoria – Taller de creació

La Factoria és l’espai motor del CESIRE, en el qual es dissenyen els diferents projectes, experiències d’aprenentatge i eines conceptuals, a partir de l’anàlisi de l’activitat i de les connexions dels quatre ecosistemes.

Concretament, és un espai per a:

La fonamentació psicopedagògica a través de la recerca acadèmica, les darreres aportacions del coneixement emergent i tendències en innovació educativa.

L’avaluació dels projectes i catàlegs de cada ecosistema d’activitat.

La construcció col·lectiva de saber pedagògic, a través de models i eines conceptuals.

La creació de nous projectes d’innovació i suport a la recerca educativa, a partir de l’anàlisi de les necessitats del sistema educatiu.

Factoria