Recursos treball de recerca

 competencia-informacional

ALGUNS MATERIALS DIDÀCTICS I TUTORIALS D’APRENENTATGE

 

Camps d’aprenentage

Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

Xtec – Camps d’aprenentatge

Recursos – Motxilla bioclimàtica

El programa La motxilla bioclimàtica, des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumne assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, matemàtic i social, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut des d’una òptica experimental i vivencial.

Recursos per utilitzar-la