Activitats formatives certificables (maig-juny)

Planificació

   Inscripcions Adjudicacions Inici formacions 
1r període  1-9 de maig 11 de maig  a partir del 12 de maig 
2n període 15-25 de maig 27 de maig  a partir de l’1 de juny 
3r període 1-9 de juny  11 de juny  a partir del 12 de juny 

 

  • fins a 10 sol·licituds (no aplicable a càpsules formatives)
  • no s’aplica la limitació de 100 hores.
  • activitats de curta durada (el mínim d’hores certificables per activitat és de 5h).

Aquesta oferta formativa s’anirà actualitzant amb noves propostes sorgides de la detecció de necessitats dels centres que es durà a terme amb la col·laboració dels Serveis educatius.

Més informació