Orientacions per a la coordinació digital de centre

La transformació digital s’ha accelerat en els darrers cursos i ha generat un increment de les tasques relacionades amb les coordinacions digitals. L’assoliment de la competència digital de l’alumnat ha de ser l’objectiu fonamental d’aquesta transformació digital i educativa. El seu caràcter transversal implica una coordinació entre els i les docents, així com assessorament i suport.

Dins el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC) s’ha publicat un nou document: Orientacions per a la coordinació digital de centre, el qual acota i defineix les tasques de la coordinació digital, indicant quines són les que pertoquen al coordinador o coordinadora digital de centre en funció del seu encàrrec de servei i tal com es defineix als documents d’organització i gestió de centres educatius (DOIGC), i quines són les que poden ser delegables i executades per altres docents o personal PAS del centre educatiu.

Més informació