Materials Mentoria Digital

Hem publicat un sites amb un recull de materials creats pels Mentors Digitals que hem tingut aquest curs al Berguedà, Sergi Calvo i Fran Garcia.