Llegir a classe de ciències

El Gust per la Lectura aquest any ofereix una formació específica per al professorat de secundària de l’àmbit cientificotecnològic que vol tractar aquests temes a l’aula.

Des de la lectura de ficció es poden apropar continguts de l’àmbit cientificotecnològic als lectors. Seguint una trama d’intriga, d’amor i fins i tot humorística el lector es pot submergir en la ciència i en la tecnologia, on trobarà explicació per aquelles coses que passen en el seu dia a dia.

D’això tracta l’eix Llegir a casa i a classe de ciències del Programa El Gust per la Lectura. Aquesta formació consistirà en una sessió inicial al voltant de l’aprofitament didàctic de la literatura de ficció i de com dinamitzar la lectura de certes obres amb l’ajut de dossiers didàctics del programa. La segona sessió serà específica per a cadascun dels llibres que es proposen (llibres de les edició del concurs El Gust per la Lectura 2019/2020 i 2020/2021).

Més informació i inscripcions 

Places limitades!