Learn to Check, web d’educació mediàtica i verificació digital

Learn to Check plataforma web centrada en la formació contra la desinformació, amb continguts totalment en obert, i disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès). Es tracta d’una eina que promou l’educació mediàtica i la verificació digital, a través de jocs, vídeos de qualitat amb experts, articles per aprendre les claus i les eines de la verificació digital, així com una recopilació de recursos útils.  

Learn to Check s’adreça principalment a docents, joves i famílies, però és útil per a tothom.