Formació en línia

Des del Servei de Recerca de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital es coordina el cicle de webinars Claustre Obert, que dona veu i documenta com els centres s’adapten als canvis fent ús dels suports digitals, amb les metodologies competencials i fent xarxa amb l’entorn.

Per el proper trimestre ens proposen:

Curs d’introducció a la recerca i a l’avaluació educatives. 04/02/2020 al 29/03/2020

Formació en línia de 20h de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l’hora d’incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs compta amb un component pràctic que, de manera optativa, pot estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.