Escola d’Hivern CDL

El Col·legi de Doctors i Llicenciats (CDL) ens convida a consultar l’oferta formativa d’hivern on hi trobareu, a part de cursos específics per diferents especialitats, formacions transversals per la pràctica docent: aprenentatge amb tecnologies digitals, atenció a la diversitat i metodologia, en format íntegrament virtual.

Completen aquests cursos amb formacions en format jornada, al voltant de la didàctica de diferents especialitats, que podeu consultar al següent enllaç.