Convocatòria reconeixement pràctiques educatives de referència

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1720/2019 per la qual s’obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica.

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar les pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica impulsades pel professorat dels centres educatius, i aquesta convocatòria ha de servir per reconèixer aquelles experiències consolidades en els centres que estan contribuint al canvi i a la millora del sistema educatiu.

Poden participar en la convocatòria els professors o grups de professors del Servei d’Educació de Catalunya.

Cal que la pràctica estigui emmarcada en un o més dels tres àmbits d’innovació definits per l’Ordre ENS/303/2015, del 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica:
Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
Àmbit 2: Organització i gestió educativa.
Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

Més informació a XTEC