EAP

ANAR A WEB EAP Berguedà

EAP DEL BERGUEDÀ

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica del Berguedà som un equip multidisciplinari format per pedagogs, psicòlegs i  treballador social. Treballem per la millora de la qualitat educativa i per l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat. Donem suport al professorat dels centres docents, a l’alumnat i, a les seves famílies. Per assolir aquests objectius treballem en xarxa  amb professionals d’altres institucions de la comarca (CDIAP, pediatres, Serveis Socials, CSMIJ, Consell Comarcal…).

 

Professionals

Àngela González i Giménez. Pedagoga. mgonza22@xtec.cat

Sergi Hernàndez i Sànchez. Treballador Social. sherna2@xtec.cat

Marta Pla i Llumà. Psicòloga. mpla123@xtec.cat

Mireia Puy Almagro. Psicòloga. mpuy4@xtec.cat

 

Horari d’atenció

Dimarts i Dijous de 15.30h a 18.00h

 

Contacte

a8900259@xtec.cat

eap-bergueda@xtec.cat

Tel. 93 822 05 55  

Tel. 93 821 41 90 (2)

Més informació (XTEC)