Tramitació de convenis

D’acord amb la Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació, els directors dels centres signaran els convenis de Servei comunitari d’àmbit local.

Al portal de centres trobareu el model de conveni i les indicacions per gestionar-lo.

El director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa signarà els convenis amb entitats d’àmbit territorial de tot Catalunya. Podeu consultar a la següent base de dades els convenis de col·laboració signats pel Departament d’Educació.