STEAMcat

Cursos de Didàctica de les Ciències des d’una perspectiva STEAM
Aquesta formació serà molt útil al professorat de secundària. La inscripció finalitza cap a mitjans de febrer.
  • Mapa STEM, Competència Científica i components didàctiques pel disseny d’activitats.
  • Indagació i Modelització
  • Aprenentatge Basat en Problemes. Estudis de Cas.
  • Ciència Ciutadana i RRI.
  • Naturalesa de la Ciència i Pseudociències.
  • Anàlisi Crític i comunicació científica.
  • Controvèrsies sòcio-científiques
El curs són 7 sessions, i s’ofereix en tres llocs (links a inscripció):