Lego Spike Prime

LEGO SPIKE Prime és una solució d’aprenentatge STEAM per a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle de secundària que ajuda a l’alumnat a desenvolupar la confiança i habilitats de pensament crític. Molt semblant al LEGO WeDo, amb el kit de LEGO SPIKE els alumnes puguin començar a realitzar la programació controlant sensors i motors.

Quina diferència té el LEGO SPIKE del LEGO WeDo?

El Lego WeDo desperta l’interès en l’aprenentatge STEAM amb LEGO i codificació intuïtiva basada en blocs per a nens de 7 a 11 anys. El WeDoSmart Hub es comunica amb l’aplicació a través de Bluetooth, però no té una pantalla com SPIKE Prime. 

SPIKE Prime es basa en les habilitats desenvolupades amb WeDo2.0 i prepara els alumnes per al futur mitjançant l’ús de blocs LEGO, peces tècniques i un sistema de codificació una mica més complex.

Podeu demanar el LEGO SPIKE de préstec en la nostra pàgina de material robòtica.