Com fer la preinscripció telemàtica?

Preinscripció escolar curs 2020-2021

PAS 1: Presentar la sol·licitud

El termini per realitzar la presentació de sol·licituds amb suport informàtic és del 13 al 22 de maig. Per fer-la, cal tenir en compte les indicacions següents:

 1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil…).
 2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat.
  • Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “Següent” i “Anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
  • En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. És una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar a través del web del Departament d’Educació.
 3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó “Enviar“. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil…).
 4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari.
 5. Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.
 6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera opció.
 7. Assegureu-vos que l’adreça electrònica del centre és l’oficial (e3003641@xtec.cat) i que rebeu confirmació de recepció.

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització.

PAS 2: Consultar els resultats

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita:

 • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
 • el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes. En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa als noms i cognom, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).