Estratègia digital de centre: document i web de suport

El Departament d’Educació ha publicat el document d’Estratègia digital de centre, que defineix les línies d’actuació dels centres educatius per assolir la competència digital d’alumnes i docents dins el marc del Pla d’Educació Digital.

També s’ha creat un web específic de Suport a l’Estratègia digital de Centre per acompanyar als centres en aquest procés de cocreació de l’Estratègia Digital del centre des del lideratge i la comissió digital de centre.