Retorn als centres educatius. Document amb prioritats i propostes.

 

El retorn a la vida escolar en els centres, després d’un llarg període de confinament, requereix d’unes intervencions coordinades i que impliquen a tota la comunitat educativa sense excepció. La incorporació a les escoles podrà estar afectada de canvis segons evolucioni la crisi sanitària.

L’EAP vol fer una petita aportació fruit de la reflexió dels seus professionals mitjançant lectures, converses, trobades i experiències professionals.

| ACCÉS AL DOCUMENT |

| Accés a la versió abreujada del document |