Recomanacions per a l’organització de les aules d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-19 / Curs 2020-2021

Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres  educatius i orientar-los en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar pel que fa a  l’organització i gestió de l’aula d’acollida d’acord amb els criteris exposats en els  documents instructius del Departament d’Educació1

Per a més informació cliqueu aquí.