Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles a 18 idiomes

A continuació us oferim la traducció a 18 idiomes de la carta del conseller d’Educació i la consellera de Salut “Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles” i l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació“, publicats els dies 2 i 9 de setembre de 2020, respectivament. S’ha de tenir en compte, doncs, que el fet que els documents originals s’hagin publicat a principis de setembre comporta la possibilitat que continguin informació que ja ha estat actualitzada o modificada per documents posteriors.