Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2020

L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap al conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Més informació a http://setmanabio.cat/

Poden optar al premi tots els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, que hagin iniciat al llarg del curs escolar 2019-2020 un projecte o una experiència pedagògica relacionada amb la producció agrària o l’alimentació ecològiques.

Degut a les circumstàncies excepcionals d’aquest curs, es permetrà presentar al premi projectes desenvolupats durant el curs 2018-2019, sempre que no s’hagin presentat a l’edició anterior d’aquest premi.

A més, també es permetrà que es presentin al premi entitats, empreses i families que hagin desenvolupat material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica.

El termini de presentació és des de l’1 de juny fins al 24 de juliol de 2020.

Annexem també un document actualitzat amb diferents recursos pedagògics: FITXA DIVULGATIVA PAE “Recull de material educatiu”.