Microjornada: “A la TIAB, tirem pels drets! … dels infants i adolescents”

La Taula per la Infància i adolescència de Badalona (TIAB) organitza una nova jornada per donar visibilitat als seus objectius i actuacions. Està adreçada a les persones i entitats que en formen part i, en general, a qualsevol persona interessada per l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència.

28 de novembre de 2018

17.30h
Espai Betúlia · C/ Enric Borràs, 43-47
(al costat de la Biblioteca de Can Casacuberta)

PROGRAMA

L’objectiu general de la TIAB és millorar les respostes als infants i adolescents de 0 a 18 anys de la ciutat, a partir del treball conjunt de tots els gents que configuren la xarxa de serveis i entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. Aquest objectiu de millora abasta, de forma global, el conjunt d’estratègies orientades als infants i adolescents, tant pel que fa a la participació, la promoció, la detecció, la prevenció, l’atenció i la protecció d’aquest col·lectiu. 
La TIAB també té com a objectiu fer propostes que orientin les polítiques municipals d’atenció a la infància i l’adolescència, impulsades pel govern municipal, així com assessorar i fer el seguiment de com aquestes s’implementen.