Experiències Erasmus. Satisfacció assegurada!

El passat curs 2018 / 2019 l’institut Baetulo va participar en un projecte Erasmus + amb altres sis centres d’arreu de Catalunya i el Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen del Departament d’Educació. 

El nom del projecte era GEETS (Global Education and European Teaching Strategies) i el seu objectiu principal es focalitzava en les estratègies europees per a la consolidació de la competència global i plurilingüe.

La professora Imma Alijarte, coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre,  ens ha resumit l’experiència en un document que posa paraules a tots els beneficis que les imatges que il·lustren l’experiència anticipen.  Llegiu-lo en aquest enllaç i visiteu la pàgina web del Baetulo.