Espai web. Família i escola. Junts x l’Educació

Família i Escola. Junts x l’Educació és l’espai web que el Departament d’Ensenyament posa a l’abast de les famílies per facilitar tota la informació relacionada amb l’escolaritat dels fills i filles: etapes educatives, com fer un bon acompanyament escolar o participar activament en el centre, formació per a famílies, etc. D’aquesta manera, centres i famílies poden dur a terme una acció educativa coherent i coordinada.

D’altra banda, el web també ofereix informació, orientacions i recursos per facilitar la tasca educativa de les famílies: educar en valors, ús de les tecnologies, lleure familiar, etc. Tota la informació es presenta en un format variat (vídeos, enquestes d’autoconeixement, guies…) i amb un vocabulari senzill i entenedor.