Escola Salvador Espriu: Projecte d’arqueologia a 6è de Primària

Els alumnes de 6è es troben amb un jaciment a la seva escola! Fan d’arqueòlegs i seguint el mètode científic busquen i troben restes. Prèviament, han après sobre arqueologia: com excavar,què fer quan es troben amb una peça, com documentar, i com museïtzar les restes trobades. I sobretot, dur a terme una feina en equip!