Conferència: Neurociència, aprenentatge i innovació educativa. 2 de maig a les 17’30h.

child Head.Children Learn to think

El creixent interès per una educació basada en l’evidència científica, així
com els recents progressos en el camp de la neurociència sobre els
processos d’aprenentatge i plasticitat cerebral, ha permès el
desenvolupament de ponts entre la neurociència i l’educació. L’objectiu del
curs és reflexionar sobre estudis neurocientífics dels últims anys que
pretenen proporcionar eines útils i fonamentació teòrica i empírica per al
disseny de metodologies pedagògiques. Després d’una breu introducció al
camp de la neurociència eductiva i d’un breu repàs als aspectes més
essencials del desenvolupament cerebral, es posarà èmfasi a reflexionar
sobre aplicacions a l’aula que incloguin els principals factors intervinents en
l’aprenentatge, com la relació entre el cos i la ment, les estratègies que
fomenten un equilibri entre les emocions i la cognició, el desenvolupament
de les funcions executives i la importància del disseny dels espais on tenen
lloc les experiències d’aprenentatge.

INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ