Com classificar els centres educatius segons la complexitat? Informe d’Avaluació. 26

El dia 4 de març de 2021 el Consell Superior d’Avaluació va organitzar la Jornada sobre l’equitat educativa, concepte sobre el qual hi ha un consens generalitzat en el sentit que la igualtat és fonamental per qualsevol sistema educatiu. Per abordar l’equitat s’han de conèixer bé les desigualtats, per a la qual cosa cal un estudi aprofundit del context de l’alumnat.

En aquest sentit, us informem que a la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu  s’ha publicat l’informe d’Avaluació 26.: Com classificar els centres educatius segons la complexitat?, corresponent al mes d’abril.