Actuacions pla d’entorn 15-16

Actuacions realitzades curs 2015-2016 (Resum)
pee16A. Foment de l’èxit educatiu.
B. Suport a l’escolarització
C. Lleure educatiu.
D. Treball amb famílies.
E. Hàbits saludables
F. Dinamització comunitària