10a edició del Badacorfbol 2019 a Badalona

Entre els dies 11, 12, 13, 14, 15 de febrer de 2019,un total de 1000 alumnes de 6è de Primària participaran a la 10a edició del Badakorfball al Complex Esportiu Municipal de Sistrells (Badalona) en horari de 9:30h a 12:30h.

Gràcies al treball i esforç del grup de mestre d’Educació Física de Badalona es pot dur a terme aquesta Jornada Esportiva realitzant petits partits entre diferents escoles.

El Korfball és un esport innovador que va ser ideat per a promoure els principis de cooperació i coeducació, que ho fan especialment educatiu i apte per a l’entorn escolar, sent encara l’únic esport d’equip mixt que es practica en tot el món. Les seves normes estan pensades per a l’educació de l’individu en un ambient d’igualtat i de respecte.