Youtubersdocents.cat – T’animes a compartir coneixements?

Aquesta pàgina és un recull fet a mà de diversos canals que he trobat a Youtube de docents de parla catalana, això inclou principalment València, Andorra, les illes Balears i Catalunya, docents que transmeten continguts diversos. Els objectius principals d’aquesta iniciativa són; animar a més docents a que comparteixin els seus coneixements al món, visibilitzar una mica més els que ja existeixen i facilitar la cerca de continguts formatius de parla catalana a Youtube. Sé que és una feina feixuga, i potser de poc impacte, però tenim molts alumnes tot el dia mirant el Youtube, normalment foteses, i en canvi nosaltres com a educadors no hi som.

Més informació