Xarxa d’escoles de Badalona per a la Sostenibilitat

La
Xarxa d’escoles de Badalona per a la Sostenibilitat
va néixer durant
el curs 2010/11, i en formem part l’Ajuntament de Badalona, el CRP de
Badalona i les escoles i instituts de Badalona amb el distintiu d’Escola
Verda: l’escola Antoni Botey, l’escola Artur Martorell, l’escola Josep
Carner, l’escola Llibertat, l’institut Badalona VII, l’institut La Pineda,
i el centre Mare de Déu de l’Assumpció.
Els
centres que formem part de la Xarxa han obtingut el distintiu d’Escola
Verda després d’haver participat en un seminari de formació durant dos
cursos escolars, on han elaborat una diagnosi ambiental del seu centre,
un pla de cohesió ambiental i un pla d’acció ambiental a desenvolupar
al llarg de tres cursos escolars.