The Fonix | 6è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya

The fonix

6è Concurs dâ??Anglès Interescolar de Catalunya, â??THE FONIX
2013

Objectiu:
difondre lâ??ús de la llengua
anglesa, a través dâ??una activitat lúdica amb finalitat didàctica i educativa.

Adreçat a: Alumnes de 5è i 6è Primària, 1r a 4t ESO o 1r i 2n
Batxillerat i dels nivells paral.lels en C.Formatius de GM i GS de qualsevol
centre     
Inscripcions fins el 15 de gener