Jornades Científiques Ensenyament Secundari de Badalona

Exposició pública dels treballs d’investigació duts a
terme per l’alumnat dels centres de secundària, batxillerat i cicles formatius, de la ciutat

Dates 20, 21 i 22 de març de 2012
Lloc: BCIN
Programa
(igual per als 3 dies)
9:30 h  Lliurament de documentació
9:45 h  Presentació
10 a 11:30 Primer torn de presentació de treballs
11:30 a 12 Esmorzar/descans
12 a 13:30 Segon torn de presentació de treballs
Més
informació