Inscripció oberta!! Iniciació a l’Scratch

Taller obert: Iniciació a l’Scratch
Formació de 15h d’iniciació a l’entorn de programació Scratch. Està adreçat a mestres d’infantil i primària. L’objectiu principal del curs és que el mestre aprengui a programar amb Scratch per fer-lo servir en la seva pràctica docent.

Sessions: 4 dilluns (04/04, 11/04, 18/04, 25/04)

Horari: de 17.30h a 19.30h

Lloc: CRP de Badalona