Eines per al docent del segle XXI: Aprenentatge cooperatiu

Taller: Eines per al docent del segle XXI: Aprenentatge cooperatiu

Formació de 15h basada en el programa del grup d’investigació de la Universitat de Vic, dirigits (fins la seva mort), per en Pere Pujolàs.

Sessions: 5 dimarts (15/03, 29/03, 12/04, 26/04, 03/05)
Horari: de 18h a 20h
Lloc: CRP de Badalona
INSCRIPCIÓ

Amb la col·laboració de: Editorial Santillana

Continguts:

 

Es basarà en el programa del grup d’investigació de la Universitat de Vic, dirigits (fins la seva mort), per en Pere Pujolàs.

Àmbit A : cohesió de grup,dinàmiques per a fomentar la coneixença dels membres del grup.

Àmbit B : l’AC com a recurs. Estructures simples i complexes per a la pràctica de l’AC.

Àmbit C : L’AC com a contingut. Pla personalitzat, pla de l’equip i avaluació.
 
Sessions: 

  • 1era sessió: introducció, inici de la teoria. Exercicis pràctics d’algunes dinàmiques de cohessió. Presentació de la graella i tasca a realitzar per a la propera sessió.
  • 2ona sessió: teoria de l’àmbit B. Com fer els grups. Posada en comú de les experiències de cohessió de grup. Presentació de la graella i tasca a realitzar per a la propera sessió.
  • 3era sessió: Posada en comú de les experiències amb el treball a les aules de les estructures simples en l’inici, durant o final del procés d’aprenentatge. Teoria de les estructures complexes, exemples i presentació de les tasques a realitzar per a la propera sessió.
  • 4rta sessió: Posada en comú de les experiències a l’aula de l’àmbit B. Teoria de l’àmbit C. Presentació de les tasques a realitzar per a la propera sessió.
  • 5ena sessió: Posada en comú de les experiències a l’aula. Cloenda.